Welkom op de site van Matthias Havinga, concertorganist, pianist en kerkmusicus.

Nieuws: Conservatorium van Amsterdam benoemt Matthias tot assistent-hoofdvakdocent orgel

Per september 2015 is Matthias Havinga aangesteld als assistent-hoofdvakdocent orgel aan het Conservatorium van Amsterdam. In deze functie werkt hij samen met de ervaren orgeldocenten Jacques van Oortmerssen en Pieter van Dijk, docent orgelbouw Gerben Gritter en improvisatie- en basso continuo-docent Miklós Spányi. Ook concertorganist Louis Robilliard is als vaste gastdocent bij de afdeling betrokken. Vind hier alle informatie over orgel studeren in Amsterdam.

Concertorganist

Matthias Havinga geeft orgelconcerten in binnen- en buitenland: meer informatie vindt u in de Agenda. Ook is hij organist van het historische Bätz-orgel (1830) in de Koepelkerk, Amsterdam en organiseert hij de Koepelkerkconcerten.
Matthias nam drie CD's op bij het label Brilliant Classics. Zijn eerste CD 'J.S.Bach - Italian Concertos' bevat Bachs orgeltranscripties van Italiaanse concerto's door Vivaldi, Marcello en anderen. De tweede CD 'Passacaglia' bevat acht Passacaglia's uit verschillende landen en stijlperioden, en de derde CD 'Dutch Delight' geeft een muzikale dwarsdoorsnede van de Hollandse Gouden Eeuw. Zie voor meer informatie en het plaatsen van uw bestelling de Discografie.
Samen met blokfluitiste Hester Groenleer vormt Matthias het Duo Havinga-Groenleer.

Pianist

Matthias is niet alleen actief als solist, maar werkt daarnaast vaak en graag met vocale solisten en koren. Hij werkt met koren als het Nederlands Kamerkoor, Collegium Vocale Gent en het Groot Omroepkoor en is vaste correpetitor van de oratoriumvereniging KCOV Amsterdam o.l.v. Frank Hameleers.

Docent

Matthias is als assistent-hoofdvakdocent verbonden aan de afdeling orgel van het Conservatorium van Amsterdam en geeft daarnaast piano- en orgelles op privë-basis. Ook onderwijst hij de leerlingen van de Excellence-afdeling van Muziekschool Amsterdam in de theoretische basisvakken solfège, algemene muziekleer en muziekgeschiedenis. Meer informatie over al zijn educatieve activiteiten vindt u hier.

Kerkmusicus

Matthias is cantor-organist in dienst van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Hij levert geregeld bijdragen aan radiokerkdiensten van de IKON en de NCRV en was betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe 'Liedboek voor huis en kerk' (2013), onder meer als componist van gezang 579.

Welcome to the website of organist, pianist and church musician Matthias Havinga.

News: Matthias appointed assistant-professor of organ Conservatory of Amsterdam

In september 2015 Matthias Havinga was appointed assistant-professor of organ at the Conservatory of Amsterdam. In this capacity he cooperates with experienced organ teachers Jacques van Oortmerssen and Pieter van Dijk, as well as Gerben Gritter (organ building) and Miklós Spányi (improvisation, basso continuo). The French concert organist Louis Robilliard will be visiting Amsterdam as guest teacher in 2015/2016. Please find all information on the organ department of the Conservatory of Amsterdam here.

Concert Organist

Matthias Havinga performs many organ concerts in the Netherlands and abroad. He is also employed as organist of the Koepelkerk in Amsterdam, organizing the Koepelkerkconcerten and tending to the historic Bätz-organ (1830).
Matthias recorded three CD's for the international label Brilliant Classics. His first CD, 'J.S.Bach - Italian Concertos', features Bach's organ transcriptions of Italian Concertos by Vivaldi, Marcello and Von Sachsen-Weimar, whereas his second CD, 'Passacaglia', contains eight Passacaglia's of different stylistic and geographic origin. The third CD 'Dutch Delight' features repertoire from the Dutch Golden Age (the 17th century). Please find more information and the possibility to order CD's here.
With recorder player Hester Groenleer Matthias founded Duo Havinga-Groenleer.

Pianist

Matthias is active as solo pianist and especially enjoys working with vocal soloists and choirs. He frequently accompanies choirs like Collegium Vocale Gent, Nederlands Kamerkoor and the Netherlands Radio Choir.

Teacher

Matthias is assistant-professor of organ at the Conservatory of Amsterdam. He teaches solfège, history of music and musicology to the students of Muziekschool Amsterdam's Excellence-department. More information about his teaching activities can be found here.

Church Musician

Matthias is cantor and organist of the Lutheran Church of Amsterdam. He regularly performs for religious radio broadcasts by IKON and NCRV and took part in the process of composing the 2013 Dutch hymnbook, that is used by most of the major protestant churches in the Netherlands.

Herzlich Willkommen auf der Website von Matthias Havinga, Organist, Pianist, und Kirchenmusiker.

Konzertorganist

Matthias Havingas Karriere als Konzertorganist führt ihn regelmäßig auf nationale und internationale Podien. Darüber hinaus ist er Organist der Koepelkerk in Amsterdam, wo er für die Organisation der Koepelkerkconcerten verantwortlich ist und die historische Bätz-Orgel (1830) beaufsichtigt. Matthias hat 3 CD’s für das internationale Label Brilliant Classics aufgenommen.
Seine erste CD „J.S. Bach – Italienische Konzerte“ beinhaltet Bach’s Orgeltranskriptionen italienischer Konzerte von Vivaldi, Marcello und dem Prinzen von Sachsen-Weimar, während seine zweite CD, „Passacaglia“, eine Sammlung von 8 Passacaglias aus unterschiedlichen Stilen und Herkunftsländern ist. Die dritte CD, „Dutch Delight“, konzentriert sich auf das Repertoire des holländischen Goldenen Zeitalters, dem 17. Jahrhundert. Für mehr Informationen zu den CD’s, sowie Bestellmöglichkeiten, klicken Sie hier.
Gemeinsam mit der Blockflötistin Hester Groenleer gründete Matthias das Duo Havinga-Groenleer.

Pianist

Matthias ist bei vielen Gelegenheiten als Solopianist aktiv, und genießt es besonders mit Chören und Vokalsolisten zusammen zu arbeiten. Er begleitet oft Chöre wie das Collegium Vocale, den Nederlands Kamerkoor und den Netherlands Radio Choir.

Kirchenmusiker

Matthias ist Kantor und Organist der Lutherischen Kirche Amsterdam. Er ist regelmäßig bei religiösen Radioübertragungen des IKON und des NCRV zu hören, und arbeitete an der Gestaltung des holländischen Gesangbuchs 2013, das in den meisten protestantischen Hauptkirchen der Niederlande Verwendung findet, mit.