Welkom op de site van Matthias Havinga, concertorganist, pianist en kerkmusicus.

Nieuws: Aandacht voor Dutch Delight in Vrije Geluiden

Op 10 mei 2015 was Matthias te horen in het TV-programma Vrije Geluiden op NPO 1, gepresenteerd door Melchior Huurdeman. Er is een interview en Matthias speelt een paar stukken van de CD. Kijk hier de uitzending terug.

Concertorganist

Matthias Havinga geeft orgelconcerten in binnen- en buitenland: meer informatie vindt u in de Agenda. Ook is hij organist van het historische Bätz-orgel (1830) in de Koepelkerk, Amsterdam en organiseert hij de Koepelkerkconcerten.
Matthias nam drie CD's op bij het label Brilliant Classics. Zijn eerste CD 'J.S.Bach - Italian Concertos' bevat Bachs orgeltranscripties van Italiaanse concerto's door Vivaldi, Marcello en anderen. De tweede CD 'Passacaglia' bevat acht Passacaglia's uit verschillende landen en stijlperioden, en de derde CD 'Dutch Delight' geeft een muzikale dwarsdoorsnede van de Hollandse Gouden Eeuw. Zie voor meer informatie en het plaatsen van uw bestelling de Discografie.
Samen met blokfluitiste Hester Groenleer vormt Matthias het Duo Havinga-Groenleer.

Pianist

Matthias is niet alleen actief als solist, maar werkt daarnaast vaak en graag met vocale solisten en koren. Hij werkt met koren als het Nederlands Kamerkoor, Collegium Vocale en het Groot Omroepkoor en is vaste correpetitor van de oratoriumvereniging KCOV Amsterdam o.l.v. Frank Hameleers.

Kerkmusicus

Matthias is cantor-organist in dienst van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Ook verzorgt hij de muzikale invulling van de Studentenkerk Amsterdam. Hij levert geregeld bijdragen aan radiokerkdiensten van de IKON en de NCRV en was betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe 'Liedboek voor huis en kerk' (2013), onder meer als componist van gezang 579.

Docent

Matthias geeft orgel- en pianoles op privébasis. Zie voor meer informatie: Lespraktijk.

Welcome to the website of organist, pianist and church musician Matthias Havinga.

News: Dutch Delight on television

Dutch TV-show Vrije Geluiden in May 2015 featured an interview with Matthias about his CD Dutch Delight, including 10 minutes of live music from the CD. Watch the broadcast here.

Concert Organist

Matthias Havinga performs many organ concerts in the Netherlands and abroad. He is also employed as organist of the Koepelkerk in Amsterdam, organizing the Koepelkerkconcerten and tending to the historic Bätz-organ (1830).
Matthias recorded three CD's for the international label Brilliant Classics. His first CD, 'J.S.Bach - Italian Concertos', features Bach's organ transcriptions of Italian Concertos by Vivaldi, Marcello and Von Sachsen-Weimar, whereas his second CD, 'Passacaglia', contains eight Passacaglia's of different stylistic and geographic origin. The third CD 'Dutch Delight' features repertoire from the Dutch Golden Age (the 17th century). Find more info and order CD's here.
With recorder player Hester Groenleer Matthias founded Duo Havinga-Groenleer.

Pianist

Matthias is active as solo pianist on many occasions, and also especially enjoys working with vocal soloists and choirs. He frequently accompanies choirs like Collegium Vocale, Nederlands Kamerkoor and the Netherlands Radio Choir.

Church Musician

Matthias is cantor and organist of the Lutheran Church of Amsterdam. He regularly performs for religious radio broadcasts by IKON and NCRV, is musical director of the Studentenkerk Amsterdam and took part in the process of composing the 2013 Dutch hymnbook, that is used by most of the major protestant churches in the Netherlands.

Teacher

Matthias is active as a private piano and organ teacher. Find more info here (available in Dutch only).

Herzlich Willkommen auf der Website von Matthias Havinga, Organist, Pianist, und Kirchenmusiker.

Konzertorganist

Matthias Havingas Karriere als Konzertorganist führt ihn regelmäßig auf nationale und internationale Podien. Darüber hinaus ist er Organist der Koepelkerk in Amsterdam, wo er für die Organisation der Koepelkerkconcerten verantwortlich ist und die historische Bätz-Orgel (1830) beaufsichtigt. Matthias hat 3 CD’s für das internationale Label Brilliant Classics aufgenommen.
Seine erste CD „J.S. Bach – Italienische Konzerte“ beinhaltet Bach’s Orgeltranskriptionen italienischer Konzerte von Vivaldi, Marcello und dem Prinzen von Sachsen-Weimar, während seine zweite CD, „Passacaglia“, eine Sammlung von 8 Passacaglias aus unterschiedlichen Stilen und Herkunftsländern ist. Die dritte CD, „Dutch Delight“, konzentriert sich auf das Repertoire des holländischen Goldenen Zeitalters, dem 17. Jahrhundert. Für mehr Informationen zu den CD’s, sowie Bestellmöglichkeiten, klicken Sie hier.
Gemeinsam mit der Blockflötistin Hester Groenleer gründete Matthias das Duo Havinga-Groenleer.

Pianist

Matthias ist bei vielen Gelegenheiten als Solopianist aktiv, und genießt es besonders mit Chören und Vokalsolisten zusammen zu arbeiten. Er begleitet oft Chöre wie das Collegium Vocale, den Nederlands Kamerkoor und den Netherlands Radio Choir.

Kirchenmusiker

Matthias ist Kantor und Organist der Lutherischen Kirche Amsterdam. Er ist regelmäßig bei religiösen Radioübertragungen des IKON und des NCRV zu hören, und arbeitete an der Gestaltung des holländischen Gesangbuchs 2013, das in den meisten protestantischen Hauptkirchen der Niederlande Verwendung findet, mit.

Lehrer

Matthias ist als privater Klavier- und Orgellehrer tätig. Weitere Informationen finden Sie hier (nur auf Holländisch).