Welkom op de site van Matthias Havinga, concertorganist, pianist en kerkmusicus.

Concertorganist

Matthias Havinga geeft orgelconcerten in binnen- en buitenland: meer informatie vindt u in de Agenda. Hij is organist van het Bätz-orgel (1830) in de Koepelkerk of Ronde Lutherse Kerk te Amsterdam, waar hij de Koepelkerkconcerten organiseert. Ook bespeelt hij als organist van de kerkelijke gemeente in de Oude Kerk te Amsterdam wekelijks het Vater/Müller-orgel (1726/1738) en het Ahrendt-orgel (1965) van de Oude Kerk.
Matthias nam drie CD's op bij het label Brilliant Classics. Zijn eerste CD 'J.S.Bach - Italian Concertos' bevat Bachs orgeltranscripties van Italiaanse concerto's door Vivaldi, Marcello en anderen. De tweede CD 'Passacaglia' bevat acht Passacaglia's uit verschillende landen en stijlperioden, en de derde CD 'Dutch Delight' geeft een muzikale dwarsdoorsnede van de Hollandse Gouden Eeuw. Zie voor meer informatie en het plaatsen van uw bestelling de Discografie.
Samen met blokfluitiste Hester Groenleer vormt Matthias het Duo Havinga-Groenleer.

Pianist

Matthias is niet alleen actief als solist, maar werkt daarnaast als pianist vaak en graag met vocale solisten en koren, zoals het Nederlands Kamerkoor, Collegium Vocale Gent en het Groot Omroepkoor.

Docent

Matthias is als assistent-hoofdvakdocent verbonden aan de afdeling orgel van het Conservatorium van Amsterdam. Ook onderwijst hij de leerlingen van de Excellence-afdeling van Muziekschool Amsterdam in de theoretische basisvakken solfège, algemene muziekleer en muziekgeschiedenis. Meer informatie over al zijn educatieve activiteiten vindt u hier.

Kerkmusicus

Matthias is organist van de Oudekerkgemeente te Amsterdam. Hij leverde bijdragen aan radiokerkdiensten van de IKON en de NCRV en was betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe 'Liedboek voor huis en kerk' (2013), onder meer als componist van gezang 579.

Welcome to the website of organist, pianist and church musician Matthias Havinga.

Concert Organist

Matthias Havinga performs many organ concerts in the Netherlands and abroad. He is church organist of the Oude Kerk Amsterdam, where he plays the organs by Vater/Müller (1726/1738) and Jürgen Ahrendt (1965). He is also active as concert organist of the Koepelkerk in Amsterdam, where he is artistic director of the Koepelkerkconcerten and curator of the historic Bätz organ (1830).
Matthias has recorded three CD's for the Brilliant Classics label. His first CD, 'J.S.Bach - Italian Concertos', features Bach's organ transcriptions of Italian Concertos by Vivaldi, Marcello and Von Sachsen-Weimar. His second CD, 'Passacaglia', includes eight Passacaglia's of different stylistic and geographical origin. The third CD 'Dutch Delight' features repertoire from the Dutch Golden Age (the 17th century). For more information and to order CDs, please click here.
Matthias also performs as a duo with recorder player Hester Groenleer.

Pianist

Matthias is active as a solo pianist who especially enjoys working with vocal soloists and choirs. In this capacity he works frequently with ensembles including the Nederlands Kamerkoor (Dutch Chamber Choir), Collegium Vocale Gent, and the Netherlands Radio Choir.

Teacher

Matthias is assistant-professor of organ at the Conservatory of Amsterdam. In addition he teaches aural skills, history of music and musicology at the Amsterdam Municipal Music School's Excellence-department. More information about his teaching activities can be found here.

Church Musician

Matthias is church organist of the Oude Kerk in Amsterdam. He was one of the editors of the 2013 Dutch hymn book, used by most of the major protestant denominations in the Netherlands.

Herzlich Willkommen auf der Website von Matthias Havinga, Organist, Pianist, und Kirchenmusiker.

Konzertorganist

Matthias Havingas Karriere als Konzertorganist führt ihn regelmäßig auf nationale und internationale Podien. Darüber hinaus ist er Organist der Koepelkerk in Amsterdam, wo er für die Organisation der Koepelkerkconcerten verantwortlich ist und die historische Bätz-Orgel (1830) beaufsichtigt. Matthias hat 3 CD’s für das internationale Label Brilliant Classics aufgenommen.
Seine erste CD „J.S. Bach – Italienische Konzerte“ beinhaltet Bach’s Orgeltranskriptionen italienischer Konzerte von Vivaldi, Marcello und dem Prinzen von Sachsen-Weimar, während seine zweite CD, „Passacaglia“, eine Sammlung von 8 Passacaglias aus unterschiedlichen Stilen und Herkunftsländern ist. Die dritte CD, „Dutch Delight“, konzentriert sich auf das Repertoire des holländischen Goldenen Zeitalters, dem 17. Jahrhundert. Für mehr Informationen zu den CD’s, sowie Bestellmöglichkeiten, klicken Sie hier.
Gemeinsam mit der Blockflötistin Hester Groenleer gründete Matthias das Duo Havinga-Groenleer.

Pianist

Matthias ist bei vielen Gelegenheiten als Solopianist aktiv, und genießt es besonders mit Chören und Vokalsolisten zusammen zu arbeiten. Er begleitet oft Chöre wie das Collegium Vocale, den Nederlands Kamerkoor und den Netherlands Radio Choir.

Kirchenmusiker

Matthias ist Kantor und Organist der Lutherischen Kirche Amsterdam. Er ist regelmäßig bei religiösen Radioübertragungen des IKON und des NCRV zu hören, und arbeitete an der Gestaltung des holländischen Gesangbuchs 2013, das in den meisten protestantischen Hauptkirchen der Niederlande Verwendung findet, mit.