Recensies van concerten

 • "...Niet alleen heeft hij een ongelooflijk gedifferentieerde aanslag, een briljante techniek en een gevoel voor mooie registraties. Hij is één van de misschien tien organisten die ondanks de technische barrières van het orgel emotie en muzikaliteit onmiddellijk voelbaar maakt voor de luisteraar".
  Clemens Goldberg - Kulturradio.de

 • "...speelse, geraffineerde timing en gevaarlijk snel voetenwerk. Havinga is een meester in zijn vak. Hij laat horen en zien dat orgelspelen een kunst is, die je niet moet verwarren met het begeleiden van de gemeente tijdens een kerkdienst. Dit is tienkamp voor lichaam en geest. Als je die zo beheerst als hij, speel je er iedere zaal mee plat".
  Biëlla Luttmer - De Volkskrant

 • "Robuust, trefzeker en doortastend".
  Jacq. Algra - Het Parool

 • "Briljant en soeverein speelde Havinga het akkoord-staccato van deze E-majeur Toccata (Dieu Parmi Nous - Messiaen), dit extatische lofgezang. Men verliet de Münster in het besef een opmerkelijke organist ervaren te hebben".
  Johannes Adam - Badische Zeitung

 • "Op briljante wijze toonde de Hollander wat op het orgel van Philippuskirche muzikaal gezien mogelijk is. Toen tenslotte de zesde sonate van Felix Mendelssohn gespeeld werd, wisten de ademloos luisterende aanwezigen voor welk prachtige instrument de gemeente dertien jaar lang giften verzameld had".
  Herbert Hofmann - Kieler Nachrichten

 • Recensie van Matthias' concert in Leens op 18 augustus 2012.

Recensies van de CD Mendelssohn-Organ Works

 • "..Dynamisch, doorleefd en intens muzikaal."

  Siebe Riedstra - Luister
 • "..Mendelssohns orgelsonates hebben veel elan nodig - en dat hebben we hier."

  BBC Music Magazine
 • "..Vijf sterren voor zinderende Mendelssohn"

  Roel Sikkema- Nederlands Dagblad
 • "..Even treuren over alle Mendelssohn-versies die al in bezit zijn, en dan deze CD aanschaffen! Een organist-pianist die alle Mendelssohn-karakteristieken in zijn spel verenigt: levendigheid, elegantie, onstuimige virtuositeit en imponerend technisch kunnen. Hij articuleert zorgvuldig, speelt ritmisch scherp en timet perfect. "

  Piet van de Wege - Reformatorisch Dagblad
 • "..Helderheid, een feilloze ritmische precisie en duidelijkheid, in speelwijze en registraties..poëzie en melancholieke romantiek.. groots en briljant is het slot van Havinga's recital."

  Bert Wisgerhof - De Orgelvriend

Recensies van de CD Dutch Delight

 • "..Havinga bedient deze artiesten met adembenemend gemak, ongeacht welk genre wordt geportretteerd. Levendige dansen, briljant versierde thema's en variaties, fantasieën uitgevoerd met grote concentratie - hij slaagt erin om ieder genre op de CD te karakteriseren, vertrouwend op een onwankelbare techniek."

  Xavier Bisaro - Vijf sterren in de Franse Diapason.
 • "...Een heerlijke CD!"

  Tijdschrift Oude Muziek.
 • "... Matthias Havinga is een stijlvolle interpreet die precies weet hoe hij de bijzondere eigenschappen van deze stukken moet brengen. Het programma opent en sluit met overtuigende uitvoeringen van twee van Sweelincks beste werken. De CD biedt de gelegenheid één van de mooiste historische orgels van Nederland te beluisteren. Deze CD is inderdaad een 'Dutch Delight'."

  Johan van Veen - MusicWeb International
 • "...zeer muzikaal gespeeld.."

  Dirk Molenaar - De Orgelvriend
 • "...een spannende ontdekkingstocht voor nieuwsgierige oren.."

  Siebe Riedstra - Een 10 voor Dutch Delight in het prestigieuze klassieke muziektijdschrift Luister!
 • "...levendig, vol versieringen.."

  Roel Sikkema, Nederlands Dagblad

 • "Brengt menig schilderij uit die tijd tot leven. Statig en stralend, nodigt tot dansen uit."

  Joost Veerman - Orgelnieuws.nl

 • " Matthias Havinga speelt deze Hollandse ‘lekkernijen’ aanstekelijk en met passie. Een prachtige staalkaart van Hollands vakmanschap in compositie, orgelbouw, musiceervreugde en opnametechniek."

  Sietze de Vries - Reformatorisch Dagblad

Recensies van de CD Passacaglia

 • "Als je gewoonlijk niet naar orgelmuziek luistert, moet je dit horen. Een CD voor liefhebbers van dramatische en emotionele muziek, uitgevoerd door een buitengewoon talent."

  MusicWeb-International

 • "Het geheel is kortom volledig geslaagd.."

  Luister

 • "Havinga speelt met lenige hand en voet, de registraties zijn smaakvol en afwisselend"

  De Telegraaf

 • "Matthias Havinga’s spel is uiterst solide en beheerst, bovendien kleurrijk. Hij ontpopt zich als een allround organist, die schijnbaar moeiteloos zijn toucher, articulatie en registratiekunst toesnijdt op muziek uit verschillende landen en stijlperiodes."

  Orgelnieuws.nl

 • "...meer dan voortreffelijk gespeeld.."

  Klassiekshop.nl

 • "...sprankelend en muzikaal aanstekelijk.."

  Klassieke Zaken

 • "Zijn orgelspel is te karakteriseren als zeer verzorgd en gewetensvol, gepaard aan grote emotionele beheersing en een dosis nuchterheid"

  De Orgelvriend

 • ".. Een boeiend en afwisselend recital, tot in de puntjes verzorgd, en afgesloten met een vertolking van Bachs monumentale opus, die respect afdwingt door een architectuur die de grote lijn volgt en zich niet verliest in onnodige details of gemakzuchtige effecten. Een stoere cd uit één stuk."

  Opus Klassiek

Recensies van de CD J.S.Bach-Italian Concertos

 • "Een persoonlijke favoriet van deze opname is de weelderige fuga in d-mineur, BWV 539. Havinga vindt een geweldige balans tussen gravitas en speelsheid."

  Robert Jan August - The Diapason

 • "...Havinga laat het orgel sprankelen..Een fris een veelbelovend debuut!"

  Tijdschrift Oude Muziek

 • "...zuivere, ware muzikaliteit en innerlijk gevoel voor de 'juiste' muzikale vertolking komen bij Matthias Havinga op onnavolgbare wijze tot uitdrukking..(..) De parelend lichte en van meeslepend speelplezier getuigende hoekdelen van het grote concerto in C naar Vivaldi vormen een knallend en schitterend slotstuk, waarin de organist nogmaals zijn ongekende virtuositeit en interpretatiekunst bewijst."

  Eberhard Klotz - Organ - Journal für die Orgel (Duits orgeltijdschrift).

 • "Een zonnig en inderdaad Italiaans aandoend klankbeeld..Havinga sluit zich daarbij aan met uitvoeringen vol vaart en zwier. De klank van het orgel is briljant en helder".

  Frits van der Waa - De Volkskrant.

 • "Dit repertoire is een ware test voor het technische en muzikale talent van een musicus, maar de luisteraar kan geen spoortje moeilijkheid opmerken wanneer Havinga de muziek tot leven wekt op een moeiteloze, natuurlijke manier. Erik Sikkema's ULSI-techniek bewijst haar waarde; als je de CD beluistert op een audiosysteem van hoge kwaliteit is het alsof je in de mooie kerk van Kotka zit, omringd door de orgelklanken. De absoluut heerlijke fluiten, strijkers en prestanten spelen de hoofdrol op deze CD, die de registers voluit recht doet."

  Katri Vesanen - Fins orgeltijdschrift "Organum"

 • "Havinga weet zijn gedachten uiterst smaakvol en al even muzikaal vorm te geven...een overtuigend debuut."

  Siebe Riedstra - opusklassiek.nl

 • "Matthias Havinga, onlangs benoemd tot organist van de Ronde Lutherse in Amsterdam, heeft een heerlijke plaat gemaakt. Met name de Vivaldi-concerto’s in a en in d, krijgen een sprankelende vertolking.(...) Kortom, kopen deze plaat. En volgen dat label! Want dit jaar komt Matthias Havinga met Passacaglia’s. Niet alleen van Bach, maar ook van Welmers."

  David de Jong - Orgelnieuws.nl

Overig

 • Interview met Tijdschrift Oude Muziekbegin 2019

 • Op 20 januari 2017 speelde Matthias muziek van Mendelssohn en Rheinberger in een concert met het Groot Omroepkoor. In de pauze werd hij hierover geïterviewd. Presentatie: Mark Brouwers.
  Luister hier de uitzending terug.

 • Op 10 mei 2015 was Matthias te horen in het TV-programma Vrije Geluiden op NPO 1, gepresenteerd door Melchior Huurdeman. Er is een interview en Matthias speelt een paar stukken van de CD. Kijk hier de uitzending terug.

 • Radio 4 Jong Klassiek besteedt aandacht aan Matthias' debuut-CD 'J.S.Bach -Italian Concertos' en aan het presentatieconcert van zijn tweede CD Passacaglia in deze blog.

 • Interview in het Reformatorisch Dagblad van 26 februari 2011.

 • Artikel door Wim Eradus in het Reformatorisch Dagblad over Joodse orgelmuziek, 6 november 2010.

Reviews of concerts

 • "...Not only does he possess an incredibly differentiated touch, a brilliant technique and feeling for beautiful registrations. He is one of maybe ten organists making emotion and musicality directly tangible for the listener, despite the technical barriers of the organ".
  Clemens Goldberg - Kulturradio.de

 • "...playful, sophisticated timing and dangerously quick pedal playing. Havinga masters his profession. He shows that playing the organ is an art, not to be confused with the accompaniment of hymn singing. This is decathlon for body and spirit. When you master those like he does, you will impress any audience".
  Biëlla Luttmer - De Volkskrant

 • "Robust, solid and vigorous".
  Jacq. Algra - Het Parool

 • "Brilliantly and sovereignly Havinga shaped the chord-staccato of this E-major Toccata (Dieu Parmi Nous - Messiaen), this ecstatic hymn of praise. One left the Münster with the notion to have experienced a remarkable organist."
  Johannes Adam - Badische Zeitung

 • "In a brilliant way the Dutchman displayed the musical possibilities of the organ. Finally in the Sonata no. 6 by Felix Mendelssohn the thrilled audience knew for which magnificent organ the community had saved up thirteen years."
  Herbert Hofmann - Kieler Nachrichten

Reviews of the CD Mendelssohn-Organ Works

 • "..Dynamic, deeply felt and intensely musical."

  Siebe Riedstra - Luister
 • "..Mendelssohns organ sonatas require tons of panache - which is what we have here.. faster movements pack a punch."

  BBC Music Magazine
 • "..Five stars for thrilling Mendelssohn"

  Roel Sikkema- Nederlands Dagblad
 • "..Take a moment of mourning for all Mendelssohn-versions already in possession, and then buy this CD! An organist-pianist uniting all Mendelssohn-characteristics in his playing - vivacity, elegance, impetuous virtuosity and impressive technical mastery. He articulates carefully, plays rhythmically sharp and times perfectly"

  Piet van de Wege - Reformatorisch Dagblad
 • "..Brightness, immaculate rhythmic precision and clarity, in way of playing and registrations..poetry and romantic melancholy.... great and brilliant is the finale of Havinga's recital."

  Bert Wisgerhof - De Orgelvriend

Reviews of the CD 'Dutch Delight'

 • "..Havinga serves these artists with breathtaking ease, regardless of the genre portrayed. Vivid dances, brilliantly ornamented themes and variations, fantasies performed with great focus - he manages to uplift each section of this CD while relying on an unwavering technique.."

  Xavier Bisaro - Five stars in the French 'Diapason'!.
 • "...A wonderful CD!"

  Tijdschrift Oude Muziek.
 • "... Matthias Havinga is a stylish interpreter who knows exactly how to reveal the features of these pieces. The programme opens and closes with compelling performances of two of Sweelinck's best works. This disc also offers the opportunity to listen to one of the finest historic organs of the Netherlands. "

  Johan van Veen - MusicWeb International
 • "...an exciting exploration for curious ears.."

  Siebe Riedstra - awarding a '10' in Holland's most prestigious music magazine 'Luister'!
 • "...lively, full of ornamentation.."

  Roel Sikkema, Nederlands Dagblad

 • "Evokes many a painting from this era. Majestic and radiant, inviting the listener to dance."

  Joost Veerman - Orgelnieuws.nl

 • "Matthias Havinga performs this Dutch 'delicacies' catchily and passionately. A wonderful statement of Dutch craftsmanship in composition, organ building, joyful musicianship and recording technique."

  Sietze de Vries - Reformatorisch Dagblad

Reviews of the CD 'Passacaglia'

 • "If you don’t listen to organ music then you should listen to this. A CD for lovers of dramatic and moving music performed by an outstanding talent."

  MusicWeb-International

 • "...completely successful.."

  Luister, the major Dutch classical music magazine

 • "Havinga performs with agile hands and feet, his registrations are tasteful and varied"

  De Telegraaf

 • "Matthias Havinga's playing is utterly stable, controlled and colourful. He proves his abilities as an all round organist, seemingly effortlessly adapting his touch, articulation and registrations to music of different stylistic and geographical origins."

  Orgelnieuws.nl

 • "...better than excellent performance.."

  Klassiekshop.nl

 • "...sparkling, gripping performance.."

  Klassieke Zaken

 • "His organ playing can be described as very well-tended and conscientious, with superb emotional command and a certain amount of objectivity"

  De Orgelvriend

 • ".. A captivating, immaculate recital, concluding with a performance of Bach's monumental Passacaglia that commands respect for its architectural setup, displaying the essence instead of indulging in needless details or showing off easy sensationalism. A powerful, compelling CD."

  Opus Klassiek

Reviews of the CD 'J.S.Bach-Italian Concertos'

 • "A personal favorite on this recording is the lush Fugue in D Minor, BWV 539. Havinga finds a great balance between gravitas and playfulness."

  Robert Jan August - The Diapason

 • "...Havinga plays the organ with flair..A sparkling and promising début!"

  Tijdschrift Oude Muziek (Early Music Magazine)

 • "..pure, true musicianship and an inner feeling for the ‘right’ musical interpretation are expressed in an inimitable way by Matthias Havinga (...) The first and third part of the great Concerto in C after Vivaldi, performed with sparkling lightness and joy, form a dazzling, magnificent finale in which the organist once again proves his virtuosity and interpretational skills."

  Eberhard Klotz - Organ - Journal für die Orgel (German organ magazine).

 • "A sunny and Italienate sound..Havinga performs with velocity and grace. The organ sounds brilliant and clear".

  Frits van der Waa - Dutch national newspaper De Volkskrant.

 • "This repertoire puts the musician's technical and musical talent to the test, but the listener cannot detect a trace of difficulty, as Havinga makes the music come alive in an effortless, natural way. Erik Sikkema's ULSI technique once again proves itself, and listening to the CD with a high-quality sound system makes you feel like you are sitting in the beautiful Kotka Church surrounded by the organ's sounds. The absolutely delicious flutes, violins and principals take over the main role on the CD, which gives them full credit."

  Katri Vesanen - Finnish organ magazine "Organum"

 • "Havinga shapes his thoughts in a particularly tasteful and musical manner...a convincing début."

  Siebe Riedstra - opusklassiek.nl

 • "Matthias Havinga, recently appointed organist of the Ronde Lutherse Kerk, Amsterdam, had made a delightful recording. The renditions of the Vivaldi concertos in a and d are especially sparkling. (...) In short, buy this record. And follow this label, because Matthias Havinga will release Passacaglias this year, by Bach and by Welmers."

  David de Jong - Orgelnieuws.nl

Interviews

 • Interview with Tijdschrift Oude Muziek (Early Music Magazine)in the beginning of 2019

 • Concert and interview in January 2017 on the Dutch classical radio channel 4, with the Netherlands Radio Choir. Music by Mendelssohn and Rheinberger. Presentation: Mark Brouwers.
  Listen the broadcasthere.

 • Dutch TV-show Vrije Geluiden featured an interview with Matthias in May, 2015 about his CD, ‘Dutch Delight’, including 10 minutes of live music from the CD. Watch the broadcast here.

 • The Dutch classical music channel Radio 4 highlights Matthias' CD 'J.S.Bach - Italian Concertos' and the presentation of his second CD 'Passacaglia' in this blog.

 • Interview in 'Reformatorisch Dagblad' (Daily newspaper), February 26,2011 (in Dutch).

Rezensionen von Konzerten

 • "...Nicht nur hat er einen unglaublich differenzierten Anschlag, eine brillante Technik und einen Sinn für schöne Registrierungen. Er ist einer von vielleicht zehn Organisten, die Emotion und Musikalität trotz der technischen Barrieren der Orgel unmittelbar dem Hörer erfahrbar macht."
  Clemens Goldberg - Kulturradio.de

 • „...spielerisches, raffiniertes Timing und gefährlich schnelle Beinarbeit. Havinga ist ein Meister seines Fachs. Er macht hörbar, dass Orgelspielen eine Kunst ist die man nicht mit der Begleitung einer Gemeinde während eines Gottesdiensts verwechseln darf. Dies ist Zehnkampf f¨r Leib und Seele. Wenn man diese Kunst so beherrscht wie er, dann reißt man jedes Publikum vom Hocker"“
  Biëlla Luttmer - De Volkskrant

 • „Robust, solide und energisch“
  Jacq. Algra - Het Parool

 • "Wunderbar, wie der Interpret da Mendelssohns Adaption von Philipp Nicolais Meisterchoral 'Wachet auf, ruft uns die Stimme' realisierte: grundstimmig, plastisch, orchestral. Grandios die Steigerung... Man verließ das – ja schon von Mendelssohn bewunderte – Münster mit der Erkenntnis, einen bemerkenswerten Organisten erlebt zu haben."
  Johannes Adam - Badische Zeitung

 • „Brillant zeigte der Holländer, was mit der Orgel der Philippuskirche musikalisch möglich ist. Spätestens bei der Orgelsonate Nr. 6 von Felix Mendelssohn wussten die atemberaubten Anwesenden, für welches wunderbare Instrument 13 Jahre lang Spenden gesammelt wurden.“
  Herbert Hofmann - Kieler Nachrichten

Kritiken der CD Mendelssohn - Orgelwerke

 • "....dynamisch, tief im Gefühl und sehr musikalisch."

  Siebe Riedstra - Luister
 • "..Mendelssohns Orgelsonaten erfordern viel Grandeur- was genau hier der Fall ist.. die schnellen Sätze haben enorme Kraft."

  BBC Music Magazine
 • "..Fünf Sterne für diese berauschende Mendelssohn- Interpretation"

  Roel Sikkema- Nederlands Dagblad
 • "..Seufzen Sie einen kurzen, letzten Moment über all die Mendelssohn-Aufnahmen, die Sie bereits besitzen, und dann kaufen Sie diese CD! Dieser Organist und Pianist vereint alle Charakteristika Mendelssohns in seinem Spiel- Lebhaftigkeit, Eleganz, ungestüme Virtuosität und eine eindrucksvolle technische Beherrschung. Er artikuliert sehr genau, spielt mit rhythmischem Biss und ist perfekt im Timing."

  Piet van de Wege - Reformatorisch Dagblad
 • "..Strahlende, makellose rhythmische Präzision und Klarheit, sowohl im Spielen, als auch in der Wahl der Register.. Poesie und romantische Melancholie.... das Finale von Havingas Einspielung ist großartig und brilliant."

  Bert Wisgerhof - De Orgelvriend

Kritiken der CD Dutch Delight

 • „…Havinga dient diesen Künstlern mit atemberaubender Leichtigkeit, unabhängig vom Genre. Lebhafte Tänze, brilliant verzierte Themen mit Variationen, Fantasien ausgeführt mit höchster Konzentration - es gelingt ihm jeden Teil dieser CD zu etwas Besonderem zu machen und vertraut dabei auf eine Technik, die ihn niemals im Stich lässt…“

  Xavier Bistro - Fünf Sterne im französischen „Diapason“

 • „…eine wunderbare CD!“

  Tijdschrift Oude Muziek (Zeitschrift für Alte Musik)

 • „…Matthias Havinga ist ein stilvoller Interpret der genau weiß wie man die Besonderheiten dieser Stücke freilegt. Das Programm beginnt und endet mit beeindruckenden Interpretationen zweier Werke die zum Besten gehören, das Sweelinck geschrieben hat. Darüber hinaus bietet diese CD die Möglichkeit eine der besten historischen Orgeln der Niederlande zu hören.“

  Johan van Veen - MusicWeb International

 • „…eine spannende Entdeckungsreise für neugierige Ohren…“

  Siebe Riedstra - gibt die Note „10“ in Hollands prestigeträchtigstem Musikmagazin „Luister“!

 • „…lebendig, voller Ornamente…“

  Roel Sikkema - Nederlands Dagblad

 • „Erinnert an Gemälde aus dieser Epoche. Majestätisch und schillernd, eine Einladung zum Tanz an den Zuhörer.“

  Joost Veerman - Orgelnieuws.nl

 • „Matthias Havinga spielt die holländischen „Delikatessen“ eingängig und feurig. Ein wunderbarer Ausdruck holländischer Handwerkskunst auf dem Gebiet der Komposition, des Orgelbaus, freudigen Musizierens und der Aufnahmetechnik.“

  Sietze de Vries - Reformatorisch Dagblad

Kritiken der CD Passacaglia

 • Wenn Sie sich keine Orgelmusik anhören, dann sollten Sie sich diese Aufnahme anhören. Eine CD für Liebhaber dramatischer und bewegender Musik, gespielt von einem herausragenden Talent.“

  MusicWeb-International

 • „...absolut gelungen.“

  Luister

 • „Havinga spielt mit beweglichen Händen und Füssen, seine Registrierungen sind geschmackvoll und abwechslungsreich.“

  De Telegraaf

 • „Matthias Havingas Spiel ist absolut stabil, kontrolliert und farbenreich. Er beweist seine Fähigkeiten als Allround-Organist indem er scheinbar mühelos seinen Anschlag, die Artikulation und Registrationskunst anpasst an Musik unterschiedlicher Stile und geographischer Ursprünge.“

  Orgelnieuws.nl

 • ...eine mehr als exzellente Ausführung...“

  Klassiekshop.nl

 • „...eine funkelnde und einnehmende Ausführung...“

  Klassieke Zaken

 • „Sein Orgelspiel kann als sehr gepflegt und gewissenhaft beschrieben werden, mit herausragender Kontrolle der Emotionen und einem gewissen Grad an Objektivität.“

  De Orgelvriend

 • „...Ein fesselndes, makelloses Konzert, abgeschlossen mit einer Ausführung von Bachs monumentaler Passacaglia, der man Respekt zollt für ihren architektonischen Aufbau, durch den die Essenz des Werkes, anstatt unnötiger Details oder einfacher Sensationsgier, zum Vorschein kommt. Eine starke, unwiderstehliche CD.“

  Opus Klassiek

Kritiken der CD J.S. Bach – Italienische Konzerte

 • „Ein persönliches Lieblingsstück auf dieser CD ist die üppige Fuge in d-Moll BWV 539. Havinga findet eine großartige Balance zwischen „Gravitas“ und Verspieltheit.“

  Robert Jan August - The Diapason

 • „...Havinga bespielt die Orgel mit Flair. Ein fulminantes und vielversprechendes Debüt!“

  Tijdschrift Oude Muziek (Magazin für Alte Musik)

 • ...reiner, echter Musikalität und ein innerer Empfindung für das musikalisch „Richtige“ -, wie dies bei Matthias Havinga hier in unnachahmlicher Weise zum Ausdruck kommt (...) Den fulminanten, glanzvollen Abschluss, bei dem der Organist noch einmal sein ganzes virtuoses sowie interpretatorisches Können unter Beweis stellt, bilden die Ecksätze des großen Concerto in C nach Vivaldi, die in perlender Leichtigkeit und einer mitreißenden, ungetrübten Spielfreude dahinfließen.“

  Eberhard Klotz - Organ - Journal für die Orgel (Deutsches Orgelmagazin).

 • Ein sonniger, italienischer Klang. Havinga spielt flott und anmutig. Die Orgel klingt brillant und deutlich.“

  Frits van der Waa - Holländische Tageszeitung De Volkskrant.

 • Dieses Repertoire prüft das technische und musikalische Talent des Musikers, doch der Zuhörer kann keine Spur von Schwierigkeit erkennen da Havinga die Musik auf eine natürliche, mühelose Art und Weise zum Leben erweckt. Erik Sikkemas ULSI Technik funktioniert – wieder einmal – sehr gut und wenn man die CD auf einem hochqualitativen Soundsystem abspielt, wähnt man sich in der schönen Kirche in Kotka, umgeben von Orgelklängen. Die absolut köstlichen Flöten, Violinen und Prinzipale spielen die Hauptrolle auf dieser CD, und sie kommen vollends zur Geltung.“

  Katri Vesanen – Finnisches Orgelmagazin „Organum“

 • „Havinga formt seine Gedanken auf eine besonders geschmackvolle und musikalische Art und Weise...ein überzeugendes Debüt.“

  Siebe Riedstra - opusklassiek.nl

 • „Matthias Havinga, der vor kurzem zum Organisten der Runden Lutherischen Kirche in Amsterdam berufen wurde, machte eine wunderbare Aufnahme. Vor Allem die Interpretation der Vivaldi-Konzerte in a und d ist glänzend (...) kurzum, kaufen Sie diese Aufnahme. Und folgen Sie diesem Label! Denn Matthias Havinga wird noch heuer „Passacaglia“ veröffentlichen, inkl. der Werke von Bach und Welmers.“

  David de Jong - Orgelnieuws.nl

Interviews

 • Interview mitTijdschrift Oude Muziek (Zeitschrift Alte Musik) Anfang 2019

  • Der holländische Klassikkanal Radio 4 beleuchtet Matthias CD „J.S. Bach – Italienische Konzerte“ und die Präsentation seiner zweiten CD „Passacaglia“ auf seinem Blog.

  • Interview in der Tageszeitung „Reformatorisch Dagblad“, 26. Februar 2011 (auf Holländisch).

  • Artikel von Wim Eradus in dem Reformatorisch Dagblad über jüdische Orgelmusik, der 6. november 2010 (niederländisch).