CD's bestellen

Mendelssohn: € 15,-
Dutch Delight: € 10,-
Passacaglia: € 10,-
Italian Concertos: € 10,-
Verzendkosten: € 3,50 binnen Nederland, € 8,50 tot € 12,- daarbuiten
Direct bestellen.

Mendelssohn

Cover Mendelssohn CD

Een selectie uit het meeslepende oeuvre van Felix Mendelssohn-Bartholdy: virtuoos spektakel, dromerige poëzie en sublieme negentiende-eeuwse elegantie. Deze CD bevat drie van zijn sonates, twee losse fuga's, het spectaculaire Allegro in d, en twee orgeltranscripties van orkestwerken. Het Bätz-orgel (1830) van de Koepelkerk of Ronde Lutherse Kerk te Amsterdam, waar de CD is opgenomen, is het ideale instrument voor de vertolking van Mendelssohns uiterst gepassioneerde, maar qua vorm evenwichtige orgelmuziek. Hier vindt u de complete tracklist.

Dutch Delight

Cover Dutch Delight

Een aanstekelijke selectie van Nederlandse orgelmuziek uit de Gouden Eeuw. Dutch Delight biedt een staalkaart van alle facetten uit het dagelijks leven van de 17e eeuw. Fantasieën, volkse en aristocratische dansen, psalmvariaties, varaties over wereldlijke liederen.. Met muziek van Sweelinck, Anthoni van Noordt, Cornelis Schuyt, Hendrick Speuy, Gerardus Havingha en talrijke anoniem gebleven componisten uit het Leningrad Manuscript, Susanna van Soldt-manuscript en Camphuysen-manuscript. De CD is opgenomen op het Faber/Blank-orgel (1651/1979) van de Hervormde Jacobuskerk te Zeerijp. Hier vindt u de complete tracklist.
"...Havinga bedient deze artiesten met adembenemend gemak."
(Diapason, Frankrijk).

Passacaglia

Cover Passacaglia Acht Passacaglia's uit verschillende landen en stijlperioden. Dit originele programma brengt componisten uit vier eeuwen samen: van Kerll, Couperin, Buxtehude en de monumentale Passacaglia in C mineur van J.S. Bach, tot ver in de 20e eeuw met Reger, Shostakovich en Jan Welmers. De CD is opgenomen op het schitterende Martti Porthan-orgel (1998) te Kotka, Finland. Deze compilatie toont hoe het majestueuze karakter van het orgel bij de compositievorm Passacaglia aansluit, en biedt een avontuurlijke rondreis langs hoogtepunten uit de geschiedenis van de Passacaglia.
"...Een CD voor liefhebbers van dramatische en emotionele muziek, uitgevoerd door een buitengewoon talent."
(MusicWeb-International).

J.S.Bach-Italian Concertos

Cover J.S.Bach - Italian Concertos Bachs transcripties voor orgel van concerti, gecomponeerd door Italiaanse meesters als Antonio Vivaldi en Alessandro Marcello. De CD is opgenomen op het Martti Porthan-orgel (1998) te Kotka, Finland en bevat de Concerti in a-mineur (BWV 593), d-mineur (BWV 596), C-majeur (BWV 595), d-mineur (BWV 974), G-majeur (BWV 592) en C-Majeur(BWV 594). Ook de Fuga in d-mineur BWV 539 naar het origineel uit de Sonate voor viool BWV 1001 is opgenomen.
"...Havinga laat het orgel sprankelen..Een fris een veelbelovend debuut!"
(Tijdschrift Oude Muziek).

Ordering CD's

Mendelssohn: € 15,-
Dutch Delight: € 10,-
Passacaglia: € 10,-
Italian Concertos: € 10,-
Shipping costs: € 3,50 within Holland, € €8,- to €12,- all other countries
Order now.

Mendelssohn

Cover Mendelssohn CD

A selection from the thrilling oeuvre of Felix Mendelssohn-Bartholdy, characterized by its impressive virtuosity, dreamy poetry and sublime nineteenth-century elegance. This CD features three of his sonatas, two separate fugues, the spectacular Allegro in d, and two organ transcriptions of orchestral compositions. The CD was recorded on the Bätz-organ (1830) of the Koepelkerk or Round Lutheran Church in Amsterdam, an ideal instrument for the interpretation of Mendelssohn's very passionate, but well-balanced organ music. Please find the complete tracklist here.Dutch Delight

Cover Dutch Delight

A programme devoted to the organ music of the 'Dutch Golden Age': the 17th century. Dutch Delight offers a selection of music, representing all aspects of life during this era: catchy popular dances, noble aristocratic dances, sophisticated fantasies, beautiful psalms and cheerful variations on secular songs.. The CD includes music by Sweelinck, Anthoni van Noordt, Cornelis Schuyt, Hendrick Speuy, Gerardus Havingha and many anonymous composers whose legacy is preserved in the Leningrad Manuscript, Susanna van Soldt manuscript and Camphuysen manuscript. Dutch Delight was recorded on the Faber/Blank-organ (1651/1979) of the Hervormde Jacobuskerk, Zeerijp. Please find the complete tracklist here.
"...Havinga serves these artists with breathtaking ease."
(Diapason, France).

Passacaglia

Cover Passacaglia This original programme brings together composers from four centuries: from Kerll, Couperin, Buxtehude and the monumental Passacaglia in C minor by J.S. Bach, to 20th century examples of the genre by Reger, Shostakovich and Jan Welmers Recorded on the magnificent Martti Porthan-organ (1998) in Kotka, Finland, this compilation demonstrates just how well the organ's majestic quality suits the Passacaglia form, and offers a tour of highlights from the Passacaglia's history.
...A CD for lovers of dramatic and moving music performed by an outstanding talent.
(MusicWeb-International)


J.S. Bach: Italian Concertos

Cover J.S.Bach - Italian Concertos Bach's sparkling organ transcriptions of concertos composed by great Italian composers such as Antonio Vivaldi and Alessandro Marcello. Recorded at the Martti Porthan-organ (1998) in Kotka, Finland, this CD features Bach's Concertos in a-minor (BWV 593), d-minor (BWV 596), C-major (BWV 595), d-minor (BWV 974), G-major (BWV 592), C-Major (BWV 594), and the Fugue in d-minor (BWV 539), a transcription of a movement from the original violin sonata BWV 1001.
"...Havinga plays the organ with flair..A sparkling and promising début!"
(Early Music Magazine Holland)

CDs bestellen

Mendelssohn: € 15,-
Dutch Delight: € 10,-
Passacaglia: € 10,-
Italienische Konzerte: € 10,-
Versandkosten: €3,50 innerhalb von Holland, €8,50 bis € 12,- alle anderen Länder
Jetzt bestellen.

Mendelssohn

Cover Mendelssohn CD

Eine Auswahl aus dem wunderbaren Oeuvre von Felix Mendelssohn-Bartholdy, durchzogen von erstaunlicher Virtuosität, verträumter Poesie und grandioser Eleganz des 19. Jahrhundert. Die CD beinhaltet drei Sonaten, zwei separate Fugen, das spektakuläre Allegro in d-moll und zwei Orgeltranskriptionen von Orchesterstücken. Aufnahmeort für die CD war die Koepelkerk oder Ronde Lutherse Kerk in Amsterdam. Die Bätz-Orgel von 1830 stellt ein ideales Instrument für Mendelssohns überaus leidenschaftliche, aber fein-ausgewogene Orgelmusik dar. Eine vollständige Liste aller Werke finden sie hier.

Dutch Delight

Cover Dutch Delight

Dutch Delight präsentiert ein Programm, das der Orgelmusik des „Goldenen Zeitalters“ Hollands im 17. Jahrhundert gewidmet ist, und bietet eine musikalische Auswahl aller Aspekte des Lebens im „Goldenen Zeitalter“: eingängige Volkstänze, vornehme höfische Tänze, verfeinerte Fantasien, wunderschöne Psalmen und fröhliche Variationen weltlicher Lieder. Die CD beinhaltet Musik von Sweelinck, Anthoni van Noordt, Cornelis Schuyt, Hendrick Speuy, Gerardus Havingha und vielen anonymen Komponisten deren Hinterlassenschaft im Leningrad Manuskript, dem Susanna van Soldt-Manuskript und dem Camphuysen Manuskript zu finden ist. Dutch Delight wurde an der Faber/Blank-Orgel (1651/1979) der Reformierten Jacobuskerk in Zeerijp aufgenommen. Eine vollständige Liste aller Werke finden sie hier.
"...Havinga dient diesen Künstlern mit atemberaubender Leichtigkeit."
(Diapason - Frankreich)

Passacaglia

Cover Passacaglia

Dieses einzigartige Programm vereint Komponisten aus 4 Jahrhunderten Musikgeschichte: von Kerll, Couperin, Buxtehude und der monumentalen Passacaglia in c-Moll von J.S. Bach, bis weit hinein ins 20. Jahrhundert mit Komponisten wie Reger, Shostakovich und Jan Welmers. Aufgenommen auf der großartigen Martti Porthan-Orgel (1998) in Kotka, Finnland, demonstriert diese Sammlung von Werken wie gut die majestätischen Qualitäten der Orgel sich für die Form der Passacaglia eignen, und bietet dabei eine musikalische Reise durch die Höhepunkte der Geschichte der Passacaglia.
„...eine CD für Liebhaber dramatischer und bewegender Musik, gespielt von einem herausragenden Talent.“
(MusicWeb-International)

J.S. Bach: Italienische Konzerte

Cover J.S.Bach - Italian Concertos

Bachs fulminante Orgeltranskriptionen von Konzerten bedeutender italienischer Komponisten wie Antonio Vivaldi und Alessandro Marcello. Zu hören sind auf dieser CD, aufgenommen an der Martti Porthan-Orgel (1998) in Kotka, Finnland, Bachs Konzerte in a-Moll (BWV 593), d-Moll (BWV 596), C-Dur (BWV 595), d-Moll (BWV 974), G-Dur (BWV 592), C-Dur (BWV 594), sowie die Fuge in d-Moll (BWV-539) und eine Transkription der ursprünglichen Violinsonate BWV 1001.
„...Havinga bespielt die Orgel mit Flair. Ein fulminantes und vielversprechendes Debüt!“
(Early Music Magazine Holland)